nmvirgo2714

Слънчевото затъмнение от 01 септември 2016 на 09º 21‘ в Дева (12:03 часа – Пръстеновидно Слънчево затъмнение) е второто за 2016 година след Пълното Слънчево затъмнение от 09 март 2016 в знака Риби.

Пръстеновидните затъмнения са едни от най-красивите природни феномени. Да се надяваме, че красотата на това Слънчево затъмнение ще може да компенсира изпитанията, които то донася със себе си. Или с други думи, при това Слънчево затъмнение имаме красотата на нашите въжделения, проектирани в поставянето на ново начало, изпълнено с очаквания за тяхното постигане и множество изпитания и трудности по пътя на реализацията им.

Предстоящото Слънчевото затъмнение се случва в знака Дева, знакът, който следва празника на Лъва и който е натоварен със значенията за влизане в график за работа, изпълнение на служебни задължения, следване на нареждания, инструктажи, изисквания, знак, който подразбира подчинение, въплъщава идеята за служенето, постоянно съблюдаващ коефициента на полезното действие.

„Отново е понеделник“ призовава Девата и очертава перспективата за нови начинания, свързани с работа, служба, задължения.

Няколко са астрологичните фактори в картата на Слънчевото затъмнение, които говорят за едно трудно начало или начинание, съпроводено с усилия и преодоляване на трудности.

На първо място това е Ретроградният Управител, Меркурий, като домакин на затъмнението. Меркурий има достойнства в своя знак, но скорошното му обръщане в ретроградност показва значителни ограничения на силата му и спад на имиджа му. Домакинът на Новолунието в ретроградност сочи за начинание, което няма да е максимално ефективно, много вероятно е то да бъде рестартирано или просто да е втори опит във вече отъпкана сфера. Меркурий в последните градуси на знака и в ретроградност като че ли ни говори за последни опити да се реализира дадена идея, която досега не е имала шанса да даде плодове.

Меркурий, като домакин на Затъмнението, не само е ретрограден, а току що обърнал своя ход, на когото му предстои изгаряне от Слънцето. Преведено от езика на астрологията на понятиен език това ще рече начинание или инициатива, която не е дообмислена, която ще претърпи сериозни изменения в хода на своето развитие и ще се видоизмени съществено. Ретроградният Меркурий още е показателен за начинания, в които се влиза с недостатъчна квалификация, ценз, недостатъчна осведоменост по въпросите, съпътстващи претворяването на новите идеи.

Virgo_by_Iribel

Аспектацията на предстоящото Слънчево затъмнение е следващият сериозен фактор, който не улеснява изкачването на първите стъпала и първите крачки при навлизането в нова сфера на дейност. Градусът на затъмнението не се подкрепя от добротворците и изобщо не получава хармонични аспекти от нито една планета. Напротив, Новата Луна се ражда в Т-квадратура със Сатурн и Нептун и може да се каже, че това затъмнение се явява проводник на енергията на основния аспект за годината – квадратурата на Сатурн с Нептун. Достатъчна е дори само квадратурата на Светилата със Сатурн, за да направим извод, че ще са налице забавяния, затормозващи фактори от всякакъв род и най-вече такива, които произлизат от взаимоотношенията с власт имащи, началници, авторитети (Слънце квадрат Сатурн). Като допълнителна екстра към тази нелека конфигурация се включва и опозицията на Светилата с Нептун, който ще разнообрази затегнатите ситуации с неяснота, обърквания и грешки, неясни цели  и недостатъчна вяра в тяхното осъществяване. Съмненията, които Нептун ще интегрира с влиянието си към затъмнението, ще са едно от невидимите, но силни изпитания на предстоящите начинания. Често това ще бъдат неосъзнати, въображаеми пречки, но в основата си Нептуновото влияние ще се прояви в недостатъчна увереност в собствените сили, в собствените таланти и творчески заряд (Слънце опозиция Нептун).

Цялата Т-конфигурация, в която участва Слънчевото затъмнение, като цяло ще има звученето на високи идеали и възвишени цели, които по някакъв начин влизат в разрез със законовите разпоредби, благоволението на висши инстанции и разрешението от хората на властта. Последното може да доведе до ред инициативи и дейности, които правят новите начинания възможни само с помощта на заобикаляне на закона или неговото нарушение.

Друг вариант на обезпечаване на успешно начало е  олицетворено от фразата „Пари няма – действай!“ или с миниум начални ресурси и много пот да се гонят максимум резултати, защото Девата ще държи на своя перфекционизъм и резултатност на всяка цена.

Alioth

Звездите също не са безучастни към случващото се в небето Слънчево затъмнение. Алиот (8056‘ в Дева), епсилон на Голямата мечка е в съвпад с настоящото затъмнение и стои на 25‘ от точния съвпад на Светилата. На вибрациите на тази звезда много малко хора могат да откликнат положително. Алиот е звезда от втора величина, намираща се в основата на опашката на мечката и се свързва с охладняване на отношенията между хората на работа, в семейството, в приятелките кръгове. Тъй като тя има отношения към пътешествия, авантюризъм и търсене на слава зад граница, възможно е нейното влияние тук да предизвика вълна от емигриращи, които заради разочарования от липса на работа и невъзможността да се реализират на родна земя (и поради проблем с правителството) да предприемат ентусиазирано емигрантско пътешествие като резултат от отчаяните досегашни опити за добра работа и прилично заплащане на родна територия.

Алиот е заведа, която носи усложнения по време на бременност и раждане и ако се разгледа Новолунието като раждане на една нова идея, би могло да се каже, че износването и раждането на тази идея ще са проблематични. Но това не е повод човек да се отказва. Добре е да има представа и да бъде запознат с евентуалните трудности по пътя на постигане на своите мечти.

Едва ли е без значение фактът, че 1 септември е начало на учебната година в много страни. Тази учебна година започва с нелеко Слънчево затъмнение, което ще повлече след себе си поредица от промени, които в хода на тяхното експериментиране може да покажат неефективност, което ще наложи преразглеждане на нововъведенията.