12472631_493420087531365_6582772716254753467_n

XIII-та Конференция на БАА

Варна на 28 и 29 май 2016

Резюме към доклада

Картата на Хироновото възвръщане – врата към невидимите светове, ключ към ново духовно измерение

Възвратът на един астероид, за повечето от нас единствен в живота. Какво иска да ни каже най-големият от Кентаврите, когато се възвърне на собствената си позиция в хороскопа. Въплъщаващ противоположни сили, героят от гръцката митология е едно от най-интересните присъствия в хороскопа, изучаван и тълкуван от съвременните астролози.
Митът за Хирон е наситен с богата символика, която ни помага да разшифроваме неговите послания, особено в такъв важен момент от живота на човека, какъвто е периодът на зрелостта – времето на Хироновото възвръщане. Всестранно надарен и притежаващ уникални таланти, Хирон изживява един живот на всеотдайност, живот на служене и помагане на хората. Болката, пронизваща неговото съществувание, е тази, заради която той се отказва от безсмъртието и приема смъртта. На кого посвещава тази жертва Хирон и в името на какво се отказва от този ценен дар – безсмъртието?
С настоящия доклад ще се докоснем до специфичните особености на Хироновия образ, които се отпечатват като емблема върху важни събития във възрастта около Хироновото възвръщане: 50 – 51 години. Пред какъв избор сме изправени в периода на възвръщането на Хирон, каква е посоката, към която ни води Хирон чрез своя личен пример – това са някои от акцентите на доклада.

CHIRON
Дали всеки преживява осезателно Хироновия възврат, кои хора са особено чувствителни към Хироновите аспекти и в частност към Хироновото възвръщане – с поглед към наталната карта ще се установи степента на влияние на планетата върху живота на родения. Силно или по-слабо е присъствието на Хирон като планетарен принцип, също ще бъде изяснено в настоящата разработка.
Темата ще засегне и най-често срещаните събития, съпровождащи възвръщането на Хирон в рождената карта. Ще отговори на интересни въпроси като:
- Как да четем Хироновите символи и знаци по пътя ни, особено по времето на неговия възврат.
- Как в максимална степен да използваме градивно влиянието на Хирон по време на неговото възвръщане.
- Кое е числото на Хирон.
- Кой е Хироновият аспект и кога сработва той.
- Коя е Хироновата конфигурация и символ на какво се явява.
- Кои аспекти на другите планети са съпровождащи Хироновото възвръщане.