ВЕНЕРА КВАДРАТ САТУРН

 

Доста контрастно е състоянието на Венера след бляскавия и съюз с Юпитер в Лъва. Сега планетата се отправя към ретроградния Сатурн в Скорпион, който значително ще смъкне нивото на радостите на Венера, ще намали удоволствията и ще постави неотложни въпроси за разрешаване.

Сатурн е обратният принцип на Юпитер и той действа свиващо дори в хармоничните си аспекти. Какво да говорим за настоящият момент, когато аспектът му с Венера ще е твърд, а влиянието му от Скорпиона непоколебимо.

Спасителен пояс за една квадратура би могла да бъде една добра рецепция между двамата участници в аспекта. Тогава са възможни компромиси и всяка планета има интерес да се постави на мястото на другата. Но тук не само няма подобна рецепция, но е налице сериозно отхвърляне на принципите на планетите поради следния факт, че Венера се намира в знака на изгнание на Сатурн – Лъв, а Сатурн се намира в знака на падение на Венера – Скорпион. Тоест, няма взаимен интерес за подобряване на нещата. Към това може да добавим характеристиката на твърдите знаци, от които се сключва аспекта, за да разберем, че нито едната планета има способността да се променя и нагажда, нито другата. Напротив – всяка от тях иска власт и изобщо не е склонна да отстъпва.

Сферите на Венера са известни – партньорства, брачни отношения, любов и разбирателство. Сатурновият принцип също е познат – контрол, отговорност, дълг, хладен разум. При взаимодействието на двете планети Сатурн ще изисква точен регламент на отношенията, поставяне на граници и дефиниране на отговорностите. Венера няма да способна да изразява свободно своите чувства и да получава възхищение от Сатурн. Той е с доста недостатъци в момента – ретрограден, анаретен (в последни градуси). в разрушителна терма, със слаб диспозитор – Марс в Рак.

Неизгодното положение и за двете планети ще доведе до неприемане на условията на другия, излизане от партньорството, а за тези които не успеят да устоят себе си – чувство за гнет и препятстване на творческия импулс.

Дните са крайно неблагоприятни за финансови операции. сделки, сериозни инвестиции. Ако трябва да се решават спорни въпроси, най-добре да се изчака аспектът да изтече. Заведените дела на този аспект ще се завъртят в порочен кръг и ще траят години.

Аспектът на Венера с ретроградния Сатурн може да се оползотвори за уреждане на стари дългове – върнете на хората около вас това, което им дължите – пари, време, внимание, уважение.

Това е силен аспект за превключване на системата от ценности на друга вълна и нейното преобразованието, което ще позволи формирането на нови ценности и приоритети.