АВАТАР

 

В Зодиакалния кръг има четири точки, които се наричат Аватари, или вратите Аватар. Те се явяват среда (15-ти градус) на знаците Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. В европейската астрология те носят имената на четирите евангелиста – Лука (Телец), Марк (Лъв), Йоан (Скорпион) и Матей (Водолей). Ако поне една от точките е заета в наталната карта от планета (за предпочитане Слънцето), се счита, че човекът се намира под особено покровителство на висшите сили. Тълкува се още, че човекът е надарен с някакви изключителни способности или има необикновена съдба.

Тези четири точки във фиксираните знаци образуват квадратна конфигурация и представляват Гръбнака на Зодиака. Символ са на стабилност и непоклатимост.
Петнадесетият градус (от 14 градуса 00 минути до 14 градуса 59 минути) на всеки фиксиран знак отговаря на пиковия момент в годишния сезон. Това е разгарът на сезона, когато признаците на пролетта, лятото, есента и зимата са най-ярки, когато сезонът се утвърждава по най-неоспоримия начин. Тези градуси са показател за супер устойчивост, наразрушимост, здравина. В тези градуси всичко, символизирано от планетата, която го заема, е твърдо установено, без изгледи за промяна и преход, тук липсва всякаква динамика. Тези четири точки са, така да се каже, най-фиксираното място във фиксираните знаци и символизират утвърдени позиции, непоколебима воля, устойчив фундамент.

В индуизма Аватар се нарича въплъщението на Бога в смъртно същество заради спасението на света, възстановяване на закона и на добродетелите.

Дейн Ръдиар отбелязва, че центърът на фиксираните знаци съответства на четирите врати на слизането на Аватара, тъй като символично се подразбира освобождаването на космическа енергия. Всяка от четирите точки Аватар представлява особен вид динамично освобождаване, особен вид или лъч сила.

В годишния слънчев цикъл Аватарите приблизително съответстват на дните 6 май, 8 август, 8 ноември и 5 февруари. Именно в тези моменти енергиите на реализация, събрани в точките на Равноденствието или Слънцестоенето се освобождават и дават своя резултат. На тези дати попадат такива християнски празници като Гергьовден, Архангеловден, когато се казва, че Небето се отваря.

Точките на Бика и на Лъва символизират индивидуалната сила, а точките на Орела (Скорпиона) и на Ангела (Водолея) символизират колективната сила. Всяка планета попаднала в тези точки може да показва някакъв разцвет, постижение, тя се ползва от неизчерпаем източник на енергия, големи сили, завидна мощ.

Особеното покровителство на Небето в тези точки се изразява най-малко в някакви удачни обстоятелства, в които човек попада. Но в същото време те са признак на някакъв застой, рамки и задължения, извън пределите на които човек не може да излезе. Разбира се тук не става въпрос за ограничаващи или затворнически рамки. Вътре в тях може да се види есенцията на зодиакалния знак и да се използва нейната сила. Така че Небесното покровителство се състои в съхраняване на тези енергии и използването им за конкретната мисия, с която идва планетата.

Що се отнася до самия градус, 15-ти, някои изследователи са фокусират конкретно върху него. Но Ръдиар е използвал понятието „приблизително“, което предполага някакъв орбис. За четирите точки на фиксирания кръст той използва термина Вратите Аватар, който е по-древен и който също предполага някакъв орбис.

Четирите точи Аватар са изобразени на две от най-силните карти от големия аркан на Тарото – Светът (21-та) и Колелото на съдбата (10-та). Разбира се тук символът на Скорпиона е неговото висше проявление – Орелът.

         world world-tarot-card 21mondo

1408678636723WheelOfFortune_1978

Фигурите на четирите знаци, освобождаващи колосална космическа енергия чрез точките Аватар, са съчетани и в образа на сфинкса – същество с човешка глава, туловище на бик, лапи и опашка на лъв и крила на орел. Едва ли е случайно присъствието на сфинкса като пазител на пирамидите в Гиза, които представляват четириъгълни пирамиди.

Четириъгълникът от токите Аватар се свързва и с Тетраморфа. Тетраморф (др.-гр. τετρά-μορφος) означава „четириобразен“, „четиривидим“ и в юдейско-християнското вероучение и богословие е крилато същество от виденията на пророк Йезекил – единно с четири лица: човек, лъв, бик и орел.

Raffael_099

Видението на Йезекил от Рафаел 1518

В Откровението на Йоан Богослов, тетраморфът е представен в образ на отделни Четири апокалиптични същества (лат. quattuor animalia, те са четири животни, а у протестантите – четири живи същества), които се явяват стражи на четирите ъгъла на Трона Господен и четирите предели на рая.

По-късно тези животни са тълкувани като символи на четиримата евангелисти и терминът „тетраморф“ става символ на описанието им в иконографията. Съществата стават Символи на евангелистите и форма на традиционното им символично изображение: Матей в образ на Ангел, Марк в образ на Лъв, Лука в образ на Телец, Йоан в образ на Орел. Всеки от тях е крилат и държи Евангелие.