618bf1d399e1b69c2a90cb31459c47ed

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА МАЙ 2015

01.05 – …………………………………
02.05 – от 17.04 до 23.56 часа; последен аспект преди 17.04 часа тригон с Венера
03.05 – от 00.00 до 04.46 часа
04.05 – ………………………………..
05.05 – от 04.50 до 14.12 часа; последен аспект преди 04.50 часа опозиция Марс
06.05 – ………………………………..
07.05 – от 20.52 до 21.16 часа; последен аспект преди 20.52 часа опозиция Венера
08.05 – ………………………………..
09.05 – от 23.36 до 23.59 часа; последен аспект преди 23.36 часа тригон Марс
10.05 – от 00.00 до 02.21 часа
11.05 – от 13.38 до 23.59 часа; последен аспект преди 13.38 часа квадрат Слънце
12.05 – от 00.00 до 05.53 часа
13.05 – от 19.56 до 23.59 часа; последен аспект преди 19.56 часа секстил Слънце
14.05 – от 00.00 до 08.13 часа
15.05 – от 15.04 до 23.59 часа; последен аспект преди 15.04 часа съвпад Уран
16.05 – от 00.00 до 10.02 часа
17.05 – ………………………………..
18.05 – от 07.15 до 12.26 часа; последен аспект преди 07.15 часа съвпад Слънце
19.05 – от 20.58 до 23.59 часа; последен аспект преди 20.58 секстил Уран
20.05 – от 00.00 до 16.55 часа
21.05 – ………………………………..
22.05 – от 03.38 до 23.59 часа; последен аспект преди 03.38 часа квадрат Уран
23.05 – от 00.00 до 00.41 часа
24.05 – от 13.50 до 23.59 часа; последен аспект преди 13.50 часа тригон Уран
25.05 – от 00.00 до 11.51 часа
26.05 – ……………………………….
27.05 – от 05.22 до 23.59 часа; последен аспект преди 05.22 часа секстил Венера
28.05 – от 00.00 до 00.41 часа
29.05 – от 23.21 до 23.59 часа; последен аспект преди 23.21 часа квадрат Венера
30.05 – от 00.00 до 12.33 часа
31.05 – ………………………………..