MOON STAR CLOCK 2

ЛУНА БЕЗ КУРС ЗА МАРТ 2015

01.03 – от 00.00 до 23.59 часа
02.03 – от 00.00 до 01.33 часа
03.03 – от 10.49 до 23.59 часа; последен аспект преди 10.49 часа опозиция Меркурий
04.03 – от 00.00 до 13.57
05.03 – от 20.38 до 23.59 часа; последен аспект преди 20.38 часа тригон Плутон
06.03 – от 00.00 до 23.59 часа
07.03 – от 00.00 до 02.51 часа
08.03 – ……………………………………
09.03 – 03.26 до 15.09 часа; последен аспект преди 03.26 часа тригон Меркурий
10.03 – ……………………………………
11.03 – от 21.48 до 23.59 часа; последен аспект преди 21.48 часа квадрат Меркурий
12.03 – от 00.00 до 01.30 часа
13.03 – …………………………………..
14.03 – от 01.13 часа до 08.39 часа; последен аспект преди 01.13 часа тригон Венера
15.03 – …………………………………..
16.03 – от 10.03 до 12.13 часа; последен аспект преди 10.03 часа квадрат Венера
17.03 – от 20.19 до 23.59 часа; последен аспект преди 20.19 часа секстил Марс
18.03 – от 00.00 до 12.57 часа
19.03 – ………………………………………
20.03 – от 11.37 до 12.27 часа; последен аспект преди 11.37 часа съвпад Слънце
21.03 – ……………………………………..
22.03 – от 00.52 до 12.39 часа; последен аспект преди 00.52 часа съвпад Марс
23.03 – от 16.25 до 23.59 часа; последен аспект преди 16.25 часа секстил Меркурий
24.03 – от 00.00 до 15.22 часа
25.03 – ………………………………………
26.03 – от 14.36 до 21.45 часа; последен аспект преди 14.36 часа секстил Марс
27.03 – ………………………………………
28.03 – ………………………………………
29.03 – от 04.59 до 08.47 часа; последен аспект преди 04.59 часа квадрат Марс
30.03 – от 16.58 часа до 23.59 часа; последен аспект преди 16.58 часа тригон Уран
31.03 – от 00.00 до 21.11 часа