odd one out[9]

Неаспектираната планета в хороскопа е една интересна тема, която не е съвсем осветена и се нуждае от повече наблюдения. Преди всичко, за да определим една планета като неаспектирана, е необходимо да се уверим, че тя не сключва някакъв минорен аспект с друга, защото в този случай тя ще се изразява чрез него. Специфичното при минорните аспекти е, че те имат много малък орбис и това трябва да се отчита. Ако орбисът на минорния аспект е разширен, той губи силата си.

Неаспектирана планета не може да се нарече и тази, която е свързана с Ъглите на хороскопа.

Като цяло неаспектираната планета по-трудно се интегрира с останалите компоненти от психиката на родения, представени от другите планети. Тя е по-самостоятелна, независеща от външни влияния – никого не поддържа с енергията си и никой не я поддържа нея. Може да се прояви като гений, но може и да се оформи като недъг в картата.

Неаспектираната планета може да изглежда доста интензивна и еднопосочна в изразяването си, тъй като нейната енергия не е оцветена от други планети, функциониращи чрез другите знаци. Не съществува смесване на принципи, обмен на енергии и затова често на тази планета и е по-трудно да изрази себе си. Нея никой не я насърчава, няма с кого да се съпостави.

Принципът на неаспектираната планетата има тенденция да бъде или включен или изключен, без средни положения – тя или е много активна или не работи. Тук действа принципът „Всичко или нищо“. Поради това колебание във функцията и, силата на неаспектираната планетата е много трудно да се установи.

helpline-children-sexually-abused-390x285

Тъй като тя не си взаимодейства с друга планета, тя представлява чист вид енергия, която може да е силно концентрирана в себе си или затворена, капсулирана. Тя може да се държи по един изключително самостоятелен начин. Ако това е лична планета, може да се окаже проблемна черта от характера, върху която е необходимо да се работи повече.

Неаспектираната планета може да бъде задействана отвън, тоест от планета на друг човек. Затова проработването на неаспектираната планета може да стане чрез успешно партньорство. Така чрез планетите на партньора, които влизат в контакт с неаспектираната планета, личността може да задейства тези свои качества, които са в латентно състояние.

От голямо значение в случая с неаспектираната планета става знакът, в който е разположена, както и дома, който управлява. По дома на управление също може да се наблюдават двете крайности – ярка проявеност или пасивност и застой.

Ако неаспектираната планета не се намира в собствен знак, то тя в голяма степен е на разположение на своя Диспозитор, който носи отговорност за нея и е в състояние да прехвърля върху нея всичките си позитиви и негативи. Така че има значение дали Диспозиторът на неаспектираната планета е изгорял, ретрограден, увреден от аспекти, в злотворен дом, защото чрез него значително ще се затрудни нейната изява и в този случай тя ще е склонна да култивира комплекси, вътрешни противоречия и всякакви други психически отклонения. Но ако неаспектираната планета е на разположението на добре поставен в рождената карта Диспозитор, тя ще се ползва от всичките му позитиви и ще има възможността да се изяви и развива.

astrology1

По-специални са случаите, когато неаспектираната планета е в съвпад с неподвижна звезда. Тогава тя става силен индивидуален фактор в хороскопа. Това положение вече говори за гениалност и рядък талант, ако все пак се положат усилия, за да се прояви. Като че ли планетата е останала без аспекти, за да се отдаде изцяло на енергията на звездата и да се проработи това съчетания в чистия си вид. Тогава тази планета има усещането за специално и различно присъствие в хороскопа и изисква именно специален подход за изразяването и.

В заключение неаспектираната планета се нуждае от индивидуален подход в проработването и балансирането и. Понякога нейното отключване става по нетрадиционен начин или в най-неочаквания момент.